Topraklama Kazıkları

  • Ürünler >>>Fason Üretim – TSE 1461 >>Enerji ve Alt Yapı Ürünleri > Topraklama Kazıkları

Topraklama Kazıkları

Enerji taşıma hatlarının civarına, iletkenlere ve direklere yıldırım boşalmasında, izolatör zincirinde atlamalar meydana gelerek faz-toprak kısa devresi olacağından faz-toprak arıza akımın aktığı yer civarında hayati tehlike vardır. Örnek olarak arıza yerinin 5 mt. uzağında her ayak izi 10 cm yarıçaplı ve 60 cm adımlı bir insandan geçen akım 0,0012 A mertebesindedir.

Direğe yaklaşıldığında insandan geçecek akım 50 mA i aşarak ölüme sebebiyet verebilir. Bu bakımdan direğe yaklaşıldığında ya da temas halinde gerek yıldırım anındaki olaylardan ve gerekse kaçaklardan korunmak için koruma teli olsun ya da olmasın bütün direklerin ve çelik yapıların topraklanması gerekir.